Thursday, March 12, 2015

[Album] cali≠gari - 12 (11.03.2015)

TrackLisT
1- Warui yatsu ra
2- kaku terror
3- Sasso taru mirai ken
4- Sex to uso
5- To~unaito~unai Yayaya
6- Gilmet ni wa haya sugiru
7- Toaru kaso to
8- Beni urara shi i ai ra buyu
9- Van Bang Bang
10- Filament
11- Ano hito wa mo ko nai
12- Sayonara dake ga jinsei sa 
   

credits to nostalgia

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.