Wednesday, July 8, 2015

[Mini-Album] Grieva - Mousou Shukisha no Haitoku (01.07.2015)

TrackLisT
 1- Type「Tsuya」 (SE)
2- Jiko seishin satsugai suishin
3- Mousou Shugisha no Haitoku
4- Art Play
5- Yume de au anata ga sakujo dekimasen
6- Misshitsu 104-goushitsu ~ kurai heya ni boku to kimi ~
7- furan


credits to Peace Heavy mk II

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.